Проектът се развива под патронажа, финансовата и институционалната подкрепа на:

 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ ЗА ЮНЕСКО

Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, работи за създаването на условия за диалог между цивилизациите, културите и народите, основан на взаимно уважение и зачитане на общите ценности. Чрез този диалог световната общност може да достигне до глобално разбиране на устойчивото развитие. Официална страница на Националната комисия на Р. България за Юнеско

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Министерството на външните работи е институцията в централната държавна администрация, която осъществява външната политика на Р.България. Дейността на Министерството се основава на конституцията и законите на страната, а във външнополитическата област е съобразена с принципите и нормите на международното право и международните договори, по които Р.България е страна. Официална страница на Министерството на външните работи

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Министерството на културата ръководи и координира културните обекти на територията на страната и провежда нейната културна политика. Под негова юрисдикция са паметниците на културата, музеите, историческите забележителности, театрите, операта, балетът, както и някои средни училища с национално значение. Официална страница на Министерството на културата

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Министерството на образованието, младежта и науката е българска държавна институция, част от правителството на Република България. Ръководи се от министър. Осъществява политиката на държавата по контрола и развитието на образованието и науката както и подобряването на живота на младежта в българия. Официална страница на Министерството на образованието, младежта и науката

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕКЕНРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е създадено през юли 2009 година. Министерство разработва целите и приоритетите на държавната стратегия и провежда държавната политика в областта на промишлеността, търговията, туризма, приватизацията и управлението на държавното участие в тези области. Официална страница на Министерство на икономиката,енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Министерството на околната среда и водите е българска държавна институция, част от правителството на Р. България. Осъществява политиката на държавата по контрола над бизнеса, населението и държавните фирми при опазването на околната среда и екологичното равновесие в страната, както и при нейното провеждане по отношение на европейските и международни екологичните стандарти. Официална страница на Министерството на околната среда и водите

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес. Официална страница на Държавната агенция за българите в чужбина

БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Българската агенция за инвестиции (БАИ) е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Официална страница на Българската агенция за инвестиции

КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ

Добринище е град в Югозападна България с население 2 803 души. Той се намира в община Банско, Област Благоевград и е балнеолечебен курорт. Името на селището до 1966 година е Добринища. Добринище е обявено за балнеоложки курорт заради прочутите си 17 минерални извора с температура от 30-43°. Балнеопроцедури се предлагат в две от почивните станции и обществаната минерална баня и открит плувен комплекс. Благоприятни са за някои бъбречно-урологични, стомашно-чревни, обменно-ендокринни, жлъчно-чернодробни и на горните дихателни пътища заболявания, както и при професионални интоксикации и кожни рани. Официална страница на кметство Добринище 

ОБЩИНА БАНСКО

В Община Банско има над 130 архитектурно-исторически паметници на културата, от които 7 с национално значение. Регистрирани са над 100 археологически обекти. Музейният комплекс разполага с една от най-добрите и отлично функциони-ращи музейни мрежи в страната. Музейните обекти в Банско са неразделна част от незабравимия свят на миналото. В тях са събрани предмети на бита от различни епохи, археологически находки, етнографски материали, самобитни носии, старопечатни книги и ръкописи, оригинални икони и дърворезби, богат снимков материал. Официална страница на община Банско

ОБЩИНА БЕЛИЦА  

Община Белица е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 382 кв.км. и с 11 400 жители. Град Белица е главен административен център на общината с 3980 жители, разположен в южните склонове на Рила планина. Богатата история и етнография на края се съхраняват в историческият музей. В града и общината има условия за развитието на туризма във всичките му измерения – традиционен, еко селски и др. Близостта на курорта “Семково”, само 17 км. от града го прави подходящ и за зимен туризъм. Валевиците в града и до днес се използват от беличани за изпиране на килими и одеяла. Те са неизменна атракция за туристите и етнографска забележителност. Официална страница на община Белица

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Благо̀евград (до 1950 г. Го̀рна Джумая̀, на турски: Yukarı Cuma) е икономически, културен и образователен център на Югозападна България и главен град на едноименните област и община. Разположен е в долината на Струма в полите на Рила планина и е в непосредствена близост до Пирин планина. Известен е с трите висши училища — Югозападен университет „Неофит Рилски“, Американски университет в България и Колеж по туризъм - Благоевград. Преброяването на населението от 2011 г. оценява града с население 70 881 души, което го поставя на 15-то място по големина в България. Официална страница на община Благоевград 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Община Ботевград има съществени предимства като живописен район и статегически кръстопът. В последните години е обект на интерес на бизнес-партньори, инвеститори, дейци на науката и туристи. Разполага с изградена инфраструктура, свободна материално-техническа база и значителен интелектуален потенциал.  Официална страница на община Ботевград

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Община Велинград се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пазарджик. Велинград има планински климат. Намира се в европейско-континенталната климатична област, на границата с континентално-средиземноморската област. Лятото е прохладно и краткотрайно, а зимата — мека и продължителна. Валежите са сравнително малко. През пролетта и началото на лятото са по-обилни, в края на лятото и есента е по-сухо. Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от тракийски племена през 6 - 5 век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси - открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. Писмени сведения за тази епоха дават древните историци Херодот и Тукидид. Официална страница на община Велинград

ОБЩИНА ГАБРОВО

Община Габрово се намира в централната част на Република България. Стратегическото местоположение на града и близостта му до географския център на страната определят значението му като важен транспортен възел. През Габрово минава една от най-важните пътни връзки пресичащи България в направление север - юг, Населението на Община Габрово наброява 76 239 души. Кмет на Oбщина Габрово е Николай СираковОфициална страница на община Габрово

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България, по поречието на река Места. Районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва град Гоце Делчев и 10 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино. Общата територия е 315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи. Официална страница на община Гоце Делчев

ОБЩИНА ЕЛЕНА

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него. Кмет на Община Елена е Сашо Топалов. Официална страница на община Елена

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Златица е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до град Пирдоп. Градът е административен център на Община Златица. Златица се намира в планински район, между планинските вериги на Стара планина и Средна гора, както и свързващите хребети на двете планини Гълъбец и Козница, в най-високото от Задбалканските полета – Златишко-Пирдопско поле или Златишко-Пирдопска котловина. Климатът е умерено континентален, с отделни влияния на студени северни (нахлуващи през Дунавската равнина и Златишкия проход) и топли субтропични (нахлуващи по поречието на р. Тополница) въдушни маси. Официална страница на община Златица

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Община Исперих е разположена в Лудогорието, което е част от Дунавската равнина. Общината се намира в Разградска област. Град Исперих е общински център възникнал през 1545 година на мястото на средновековно селище. С пристигане на първия заселник Кемал и неговия род, селището дълги години носи неговото име - Кемаллар. В подкрепа на мнението, че селото било наречено на името на заселника Кемал, е и запазеното допреди десетина години предание за него. Гробът на Кемал баба се помнел и течал от поколенията, а надгробният му камък се намирал в старото гробище в западния край на града. През 1960 година е обявено за град Исперих - с името на основателя на Българската държава, в чест на който в центъра на града се издига монументална скулптурна композиция. Някогашното малко селище днес израства като модерен град с големи заводи и промишлени предприятия, аграрно-промишлен комплекс, училища, детски градини, различни културни и здравно-битови служби и институти - това е днес Исперих. Кмет на Община Исперих е Адил Решидов. Официален сайт на община Исперих 

ОБЩИНА ИХТИМАН

Град Ихтиман се намира в Област София и е административен център на Община Ихтиман. местоположение Град Ихтиман се намира в Средна гора. Разположен е в котловина. Покрай него минава автомагистрала "Тракия". Намира се на 48 км от София, на 40 км от известния планински курорт Боровец и на около 95 км от Пловдив (по магистрала "Тракия"). история Градът е носел името "Стипон" (от лат. stipo "гъсто населен"). Градът е бил римска станция, охраняваща важната пътна артерия към Босфора. Археологическите данни датират човешко присъствие в ихтиманското поле от неолита. През него минава най-древната и пряка пътна връзка между Средна Европа и Предна Азия.  Официална страница на община Ихтиман

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Община Казанлък е разположена в централната част на Република България. Намира се в подножието на Стара планина в Казанлъшката котловина, която е част от Розовата долина, известна със своята красота и плодородие. Тук е естественият географски център на България. Разположена е в североизточната част на Южния централен район за планиране, в област Стара Загора. Тя граничи на север с общините Севлиево, Габрово и Трявна, на изток с община Мъглиж, на юг с общините Стара Загора и Братя Даскалови, а на запад с община Павел Баня. Кмет на Община Казанлък е Стефан ДамяновОфициална страница на община Казанлък

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил е един от най-древните български градове. Градът има осемхилядна история на поселищния живот и повече от 1900-годишна градска традиция. В историята е известен с имената Пауталия, Улпия Пауталия, Пауталия Аврелий, Велбъжд, Константинова баня, Ълъджа, Баня, Коласия, Кюстендил. Град Кюстендил е център на лека и преработваща промишленост: дърводобив, производство на обувки, трикотаж, конфекция, детски играчки, опаковки, алкохолни производи, хлебопроизводство, печатарство и консервна промишленост. В града има предприятия за производство на кондензатори, силови трансформатори, битово и кухненско обзавеждане и дограма. През последните години се развиват хотелиерството и туризмът. Районът има традиции в овощарството и търговията с пресни и сушени плодове. Като областен център и административен център на община в града са разположени седалищата на общинската администрация, областната управа, на окръжения и административен съд, на Агенцията по заетостта, на МВР, както и на Областната инспекция по труда. Кмет на Община Кюстендил е Петър Паунов. Официален сайт на община Кюстендил

ОБЩИНА КАЛОФЕР

Град Калофер е разположен в непосредствена близост до Национален парк Централен Балкан, в подножието на връх Ботев и е своеобразен вход за Парка. Мястото разполага с огромно богатство от история и кара местните хора да се гордеят с него. В Калофер можете да усетите духа на автентичните традиции, да научите нещо за местната история и да почувствате прекрасната природа. Официален сайт на община Калофер

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Град Копривщица е огнище на просветата, книжнината и културата по времето на Българското Възраждане. Копривщенските учители, лекари, свещеници и книжовници са сред първите народни будители не само на родното си място, но и на всички българи. Тук са родени едни от най-големите личности на Културното ни Възраждане като Найден Геров, Йоаким Груев, Любен Каравелов и др. Официален сайт на община Копривщица

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Ловеч е един от най - старите градове в България. Територията и околностите му са били обитавани още в дълбока древност. В ловешките пещери Табашка и Васил Левски са открити останки от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната епоха. Налице са и много свидетелства за живота на първите жители на Ловеч – траките, през ІV–ІІІ век пр.н.е. През първите 22 години на свободна България е окръжен център на Ловешка, Троянска и Тетевенска околия. През периода от 1901 г. до 1959 г. е околийски център, след което става окръжен град. От 1987 г. е областен център. Официална страница на община Ловеч

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Община Любимец обхваща една от най-плодородните части на Тракийската низина. На юг и на север в нейната територия са разположени две от най-интересните в природно отношение родни планини - Източните Родопи и Сакар. Двете планини, както и свързващошо ги поречие на р.Марица, са от международно значение за опазване на голям брой световно застрашени видове. Общо територията на общината е 335 кв.км., а населението 10 706 души. Административен център на общината е гр. Любимец, където живеят над 8000 души, а останалите жители населяват девет села.  Официална страница на община Любимец  

ОБЩИНА МИРКОВО  

Община Мирково се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 7 населени места като село Каменица е с още 6 махали - Брестака, Хвърчил, Илинден, Преспа, Пълзище и Света Богородица с общо население 2 540 жители (01.02.11 г.). Историческите изследвания показват, че село Мирково е съществувало и по времето на Второто българско царство, чието население е дочакало робството при Иван Шишманова България и е взело дейно участие в организираната отбрана срещу турците. Официален сайт на община Мирково

ОБЩИНА МЕЗДРА 

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeka Искър, със средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от гр. София. Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните села, природните забележителности, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са отличeн потенциал за почивка сред природата или на село. Официален сайт на община Мездра

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Община Перущица е една от най-малките в Пловдивска област , по брой на населението, което живее на територията й. Към 31.12.2003г. населението в община Перущица е 5506 лица. При територия на Общината от 48 720 дка площ, средната гъстота на населението на един квадратен километър е 113,01 лица. Перущица, районът около нея, хората живели тук от древността до наши дни, заемат особено място в историческата памет на България. Тази местност е богат извор на археологически находки - свидетели на неспирния ход на нашата история. Официален сайт на Община Перущица

ОБЩИНА ПИРДОП

Едно малко градче, изтипосано току в полите на Стара планина. С много легенди, вкопани в основата му. Необикновено име. Пирдоп. Трудна етимология. Някой и друг пирдопчанин или "ванкашен", както казват кореняците, е чувал за старото му име Протопопинци или за историята за едно тракийско селище, възникнало "под дъба" край реката. И затова коренът на името се търси в това словосъчетание. Но както с всичко, времето си играе и със словото.  Официален сайт на Община Пирдоп 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Град Плевен заема централната част на Дунавската равнина и е разположен на почти еднакво разстояние от река Дунав и Стара планина. Градът се намира на 170 км от столицата София. Достъпът до града по река Дунав се осъществява чрез пристанище Сомовит, отстоящо на 30 км от Плевен. В момента се работи по създаване на възможности за използване на едно от близките военни летища за граждански и транспортни полети. Плевенска област е с 350 хиляди жители, от тях 150 хиляди населяват самия град и така го превръщат в силно урбанистичен център и седми по големина в България. В общината има 25 населени места. И до днес град Плевен е запазил културно-историческото си наследство и затова е известен като град на музеите. Най-ранните следи от живота и дейността на човека по тези земи се отнасят към края на 5 хилядолетие пр.н.е. Многобройни археологически находки са свидетелство за високата материална и духовна култура на траките, обитавали хилядолетия този край. Сред тях е най-голямото златно съкровище, открито по българските земи — Вълчитрънското, състоящо се от 13 съда с култово предназначение с общо тегло 12,5 kg  Официален сайт на община Плевен

ОБЩИНА РАДОМИР

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в Общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от 1868г. В руско - турската война от 1877 - 1878г. вземат участие 25 опълченци от Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с. Долна Диканя, Радомирско. След освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми до 1882г. Официален сайт на община Радомир

ОБЩИНА РАЗГРАД 

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини. В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море. Кмет на Община Разград е Денчо Бояджиев. Официален сайт на община Разград

ОБЩИНА РАКИТОВО

Град Ракитово е разположен на 811 м н.в. в югоизточната част на Чепинската котловина в Западните Родопи. През градчето тече Стара река, приток на р. Марица, а на юг се простира обширен лесопарк, известен с наименованието “Паркът”. Селището отстои на на 130 км. от София и на 80 км. от Пловдив. Целият район около Ракитово е богат на природни и културно-исторически забележителности. На един от усамотените върхове от рида Къркария се намира една от най- големите родопски крепости - “Цепина” наричана още и “недостъпна”. През XIII в. тя е била столица на феодала - Деспот Слав, сестрин син на Калоян. Крепостта е била оградена със зид, запазен до височина от 6 м и с дебелина 3 м. Официален сайт на община Ракитово

ОБЩИНА РУСЕ

Русе е стар български град, пристанище на река Дунав. От незапомнени времена хората са се заселили до реката, която им дава препитание – така се е образувала Русенската селищна могила от праисторическо време. Намерени са глинени идоли – покровители на живота, които днес се пазят в музея. Селището е било с добре очертани жилищни и обществени сгради, с улици и квартали. Официален сайт на община Русе

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България на 750 м надморска височина, непосредствено под северните склонове на величествената Рила планина и заема североизточната част на Кюстендилска област, като граничи с общините Рила и Дупница. Общата територия е 180,8 кв. км, с население 9 хил. жители и включва пет селища: град Сапарева баня, селата Сапарево, Овчарци, Ресилово и курорта Паничище в най-красивата едноименна местност в Рила. Официален сайт на община Сапарева Баня

ОБЩИНА СМОЛЯН

Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 23 кметства и 20 кметски наместничества.. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с местността Райковски ливади.Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи. Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи квартала - "Смолян", "Райково" и "Устово". Планинският град съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура. Официален сайт на община Смолян

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Община Созопол се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 12 населени места с общо население от 12 395 жители (01.02.11 г.). Общински център Созопол е най-големият риболовен център на България. Построеното ново пристанище дава възможност за пристан и търговия на кораби с голяма водоизместимост. Созопол е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. Първото селище тук е възникнало в края на IV-III хилядолетие преди Христа. Подводните проучвания в акваторията на созополското пристанище разкриват останки от жилища, керамични съдове, каменни и костни оръдия на труда от бронзовата епоха. Днешен Созопол е модерно туристическо селище, като с прекрасните си природни дадености е привлекателен център за български и чуждестрани летовници. Увеличаването на капацитета е свързан със строителството на нови семейни хотели, вилни сгради и ваканционни селища. В района има и много къмпинги. Кмет на Община Созопол е Панайот Рейзи. Официален сайт на община Созопол

ОБЩИНА ТРЯВНА

Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца. Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река. Първото документално свидетелство за възникването на днешното селище е османска грамота от 1565 година. Три века след това в района процъфтява художествена школа, чийто най-добри достижения са запазени до днес. Днес традициите се съхраняват и доразвиват от националната гимназия за приложни изкуства и майсторите, чиито работилнички са неделима част от колорита на стария град. Кмет на Община Трявна е инж. Драгомир Николов. Официален сайт на Община Трявна

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Община Търговище е разположена в Североизточна България, част от област Търговище. Общината се състои от 52 населени места. Общината е с площ от 840.4 км2. Административен център е град Търговище. Търго̀вище (до 1934 година - Ескѝ Джумая̀[1]) е областен град в Североизточна България, административен и стопански център на едноименните община Търговище и област Търговище. Населението на града към Февруари 2011 година е 37 611 жители. Официален сайт на Община Търговище

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Харманли е град в Южна България. Градът е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли. Градът е разположен в близост до мястото на вливане на Харманлийска река (известна в Харманли и региона още с името Олу дере /Olugu dere/ - от тур. Дере като улук-тясно дере) в р.Марица. През града преминава трансконтиненталният път от Западна Европа през София към Истанбул. Днешният административен център град Харманли възниква около 1510 г. край пътя, свързващ Азия с Европа. Оттогава датират първите писмени сведения за него. Те принадлежат на словенеца Бенедит Курипешич, пребивавал по тези места като преводач на посланическа мисия. Крайпътното местоположение на града е основание за твърдението на писателя Генчо Стоев: "Харманли няма нужда да пътува, защото светът минава през него." Официален сайт на община Харманли

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Разположена е в крайната югоизточна част на нашата Родина. Заема българската част на Приморска Странджа – една добре обособена в морфологично отношение планина, днес изкуствено разделена по долината на река Резовска от държавната граница между България и Турция. Ниските и полегати хълмове на Странджа планина, обрасли с вековни дъбови гори, плавно се спускат към морето, нарязало брега на десетки малки заливи и полуостровиЕдин от архитектурните паметници е църквата “Света Троица”, която самотно се извисява на южния полуостров на града. Построена е през 1831 г., но сегашният и архитектурен образ датира от 1895 г. На 3 км. северно от Царево, в акваторията на къмпинг „Арапя", се откриват археологически останки от късната античност. Известна туристическа атракция са танците на нестинарите в с. Българе. В общината има множество къмпинзи, резервати и природни забележителности, а така също и модерни хотели и комплекси за отдих. Кмет на Община Царево е Петко Арнаудов. Официален сайт на община Царево.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното течение на река Чепеларска, при средна надморска височина 1150 метра и територия 375 кв.км. В околностите на Чепеларе са разкрити тракийски некрополи и селища от XIII в. пр. Хр. През V-VI в. от север идват славянски племена, доказателство за което е разкритото славянско селище в рамките на сегашното Чепеларе, съществувало на това място до XIV в., и по всяка вероятност унищожено от нахлуващите османски турци. По пътя на славяните по-късно идват и българите. Официален сайт на община Чепеларе

ОБЩИНА ЧАВДАР

Община Чавдар e едно населено място – с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път I-6 (София – Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони. Община Чавдар е една от най-малките общини в България. На територията на общината се намира Село Чавдар. То е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. Проучването на неолитната култура “Чавдар” започва през май 1968 г., и с едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г.  под ръководството на праисториците от Археологическия институт и музей проф. Георги Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. Официален сайт на община Чавдар

ОБЩИНА ШУМЕН

Град Шумен е основан преди 3200 години. През вековете винаги е бил люлка на богата духовна и материална култура - тракийска, римска, византийска, българска. В близост до Шумен се намират първите две столици нa Българската държава - Плиска и Велики Преслав и култовият център Мадара. Особено активна културна и просветна дейност се развива през Златния век на България, когато градът е наричан Симеонис. Относно името на гр. Шумен има две версии. Първата е, че произхожда от името на Цар Симеон Велики: Симеонис - Шимеонис - Шумен. Втората е, че произхожда от шума - силно залесено място с много гори. От основаването си до XV век градът е разположен в района на Шуменската крепост, която е представлявала сложен комплекс от укрепителни съоръжения, битови и култови сгради. Кмет на Община Шумен е Красимир Костов. Официален сайт на община Шумен 

 

Медия